Grafika, tisk, ilustrace

Digitální tisk nepotřebuje žádnou speciální přípravu před
tiskem, jedná se o přímý tisk dat z počítače.Vyrábíme
tiskoviny v nejvyšší  kvalitě, díky používání nejmodernějších
tiskových technologií. Vysoká kapacita zařízení nám umožňuje zkrátit termíny na opravdové minimum. S  radostí pro Vás vytiskneme všechny typy produktů-
vizitky, pozvánky, brožury, nástěnné kalendáře, plakáty, firemní prezentace, jídelní a nápojové lístky, speciální nabídky, návody,diplomy, dárkové poukazy

Tisk vizitek

Tisk pozvánek

Ilustrace měst

Reklamka z Teplic nabízí tisk

Ilustrace knih, ilustrace mapy města, kreslení mapy města, namalování obrazu, nakreslení blahopřání, kreslení krajiny, perspektiva města to vše jsme schopni udělat.
K malování používáme štětce a ke kreslení tužku

ilustrace mapy města

Ilustrace

Kreslení

Tisk plakátů

Tisk brožury

Připravít grafický návrh, vašeho loga, zvolí správný druh písma. Na malých plochách se píše rovnou štětcem. Pro velké plochy-šablony se řežou pro pro fasádní reklamu reklamu, Šablony se přiloží na zeď a přenesou se různými metodami na zeď. Fasádn  reklama a písmomomalířství se v podstatě prolínají
Napsání informativních nápisů a log na betonové konstrukce, betonová ploty,fasády domů a jiné materialy. Myšlenka písmomaliřství je přenášení motivů z malého obrázku zvětšením na velkou plochu. Reklama windi se specializuje na malování takových malovaných reklam. Různé motivy či předlohy jdou přenést na plochu a zrealizovat

Ilustrace knih

Písmomalířství

Maturitní pozvánky

Obostranný tisk, jednostranní tisk, ohnutí, formár A5, A6, A4, A3,, slabé papíry, silné papíry, kartonyk, křídový papír lesklý, křídový papír matný, ofsetový papír, samolepicí papír, 90gr., 115gr., 170gr., 250gr., strukturovaný papír, plátýnko, s laminací, bez laminace, perforace, výsek,

Reklamy přímo na skleničku

malba_na_fasadu.html

Pro tisk vizitek, plakátů, letáků aj. je důležitý grafický, návrh a hlavně nápad, který zhodnotí vložené náklady na maximum. Papíry jsou rovněž důležité. Správně použité (slabé, silné, hladké, strukturované, matné a lesklé) papíry dodávají eleganci a grafice „šmrnc“ Vše jde podbarvit ilustracemi ručně kreslenými , nebo zpracovanými v grafickém programu.

Kdo vyrobí pozvánku na ples

Jak vyrobit pozvánku

tiskárna

Samostatnou kapitolou malování jsou malé vzduchové stříkací pistole. S těmi se stříkají  na  auta, helmy a  vývěsné štíty různé motivy, obrazy. Této metodě se říká  AIBRUSH. Výsledný obraz se přestříká autolakem. Který obraz chrání a následně přidává hloubku. Výsledný efekt je famozní. Pinstriping
Barvy používáme jak akrylové, olejovénebo vodové, vždy záleží na původní podkladové barvě. Po zhotovení grafického návrhu a přípravy  se  podklad vždy pečlivě připravý opraví, se vytvoří zpracovaný návrh. Následně se motiv nanese a maluje vodou ředitelnými barvami. Linkování, Pinstriping