Pismomalířství

Ilustrace

ilustrace mapy města

Ilustrace knih, ilustrace mapy města, kreslení mapy města, namalování obrazu, nakreslení blahopřání, kreslení krajiny, perspektiva města to vše jsme schopni udělat.
K malování používáme štětce a ke kreslení tužku
Písmomalířství je tradiční technologie psaní a malování. Základní oblastí pro ruční psaní jsou nápisy a kresby obrazů na různé druhy materiálů:papír, plech, podlahy, fasády, stěny bytů, skla, kameniny, dřeva atd. Nápisy mohou být i na autech, motorkách ale i lodích, letadel a různých části těla, skleničkách maturantů nebo oslavenců. Káždý nápis je originál a pokud je dobře udělán vysoce se cení.

Motorky

Písmomalířství je klasický způsob dekorace s dlouhou tradicí.
Svou pozici ve světě reklamy si udržuje pro svou schopnost
ozvláštnit fádní prostory a dodat jim nový rozměr.Písmomalířskou technikou můžete oživit fasády domů i stěny interiérů. Navrhujeme a přenášíme zvolené motivy na vybranou plochu za použití stálých a ekologicky šetrných barev.

Namalovat logo na omítku

Napsání informativních nápisů a log na betonové konstrukce, betonová ploty,fasády domů a jiné materialy. Myšlenka písmomaliřství je přenášení motivů z malého obrázku zvětšením na velkou plochu. Reklama windi se specializuje na malování takových malovaných reklam. Různé motivy či předlohy jdou přenést na plochu a zrealizovat

Reklamka z Teplic nabízí písmomalířství

Barvy používáme jak akrylové, silikátové nebo silikonové, vždy záleží na původní podkladové barvě. Po zhotovení grafického návrhu a přípravy šablon se podklad vždy umývá tlakovou vodou, opraví,penetruje a nakonec se vytvoří zpracovaný návrh. Následně se motiv nanese a maluje vodou ředitelnými barvami. Linkování, Pinstriping

Kreslení

Nápisy na motorky

Připravít grafický návrh, vašeho loga, zvolí správný druh písma. Na malých plochách se píše rovnou štětcem. Pro velké plochy-šablony se řežou pro pro fasádní reklamu reklamu, Šablony se přiloží na zeď a přenesou se různými metodami na zeď. Fasádn  reklama a písmomomalířství se v podstatě prolínají
Pokud se uvažuje o dlouhodobé reklamě, v řádě 5 a více let je nejlepší provést motiv přímo na fasádu. 
Nápisy nebo pokreslování či malování bicyklů, jízdních kol, motorek, brankařské helmy , gólmanské helmy, golmanské masky.

Facepainting - bodypainting

Popis skleniček

Maturitní skleničky

Psát se dá na všechno - dřevo, omítky, sklo, plech, umělá hmota, papír atd. Důležité je mít správně odmaštěnou plochu a správné barvy. Na všechen material nelze psát jedním druhem barev, ale každý druh podkladu vyžaduje jinou barvu a jiný přístup zpracování. Popis skleniček k výročí. Popis skleniček k maturitám, Popis skleniček přímo na lahve, Ručně psanné pozvánky.
Nápisy na autech. Nápisy na transparenty. Nápisy na látkách. Nápisy na hrníčkách. Linkování

Ručně psanné dokumenty

airbrush
Samostatnou kapitolou malování jsou malé vzduchové stříkací pistole. S těmi se stříkají  na  auta, helmy a  vývěsné štíty různé motivy, obrazy. Této metodě se říká  AIBRUSH. Výsledný obraz se přestříká autolakem. Který obraz chrání a následně přidává hloubku. Výsledný efekt je famozní. Pinstriping

Reklamy přímo na skleničku

malba_na_fasadu.html

Napsat na skleničku

Nápisy na autech

Popsané skleničky zlatou barvou nebo stříbrnou barvou,  jsou krásným  a levným dárkem s vysokým efektem. Dají se napsat na ručně dělaný papír krásná blahopřání k výročí svatby nabo narozenin. Tuší nebo inkoustem. Nápisy nebo pokreslování či malování bicyklů, jízdních kol, motorek, helmy , masky.

Kdo umí popsat skleničku k výročí

Ručně malované helmy